فقط اومدم اینجا بگم خدایا به خاطر وجود پرنیان تو رو شاکرم . از اینکه می تونم بغلش کنم و به خودم بچسبونمش ممنوم . از اینکه با دیدن خنده هاش همه دغدغه هام یادم میره شکر . از اینکه موقع غصه هام میاد و منو بغل می کنه و بوسم می کنه ممنون . از اینکه دخترم اینقدر فهمیده هست که با وجود کوچکی می تونه منو درک کنه شکر . خدایا این حس و حالو از من نگیر و دخترمو در پناه خودت حفظ کن .

پ.ن 1 : دوستان عزیزم از تون می خوام برای سلامتی یکی از عزیزترین افراد زندگیم دعا کنین .

پ. ن2: فاطمه جونم می دونم که اینجا رو می خونی . دلم برات تنگ شده کاش یه راه ارتباطی باهات داشتم ناراحت