سلام سلام صد تا سلام 

چهارشنبه گذشته پرنیان خوشگله همراه مامان و باباش رفتند به خزر آباد ساری و این اولین سفر پرنیان به شمال کشور بود .دریای جنوب و دو بار دیده بود ولی شمال و نه . درضمن یه اولین دیگه هم بود . پرنیان خانم ما مسافرت زیاد رفته بود ولی همیشه دست جمعی و این اولین سفر سه نفره  مامان و بابا و پرنیان بود .

وای که چه حالی داد یه خانواده سه نفره خوشبخت که همدیگر رو عاشقانه دوست دارن قلبلبخندخوشمزه

مامانی و بابایی هم سعی کردن حسابی به پرنیان جونشون خوش بگذره چونکه این سفر فقط به خاطر دل پرنیان خانم ترتیب داده شده بود ( آخه در دروزهای اخیر پرنیان چند تا برهه مهم تو زندگیش گذرونده بود ، مهد کودک رفتن ، از شیر گرفته شدن ، و این تغییر روحیه براش مفید بود ) پرنیان هم تا تونست از این فرصت استفاده کرد . از آب بازی گرفته تا تاب و سرسره و ماشین بازی و شن بازی  ...

اینم چند تا از عکساش