قلب تپنده دورن من سلام

بالاخره صدای قلب کوچیکتو شنیدم ، وای چه لذتی داشت نمی دونی ، این که حس کنی یک موجو زنده , یک انسان تو وجودته و تو باید ازش مواظبت کنی تا بزرگ بشه ،چقدر احساس مسئولیت می کنم ، من باید بتونم از تو خوب نگهداری کنم ، باید بتونم تو رو صحیح و سالم بدنیا بیارم ، ای خدا یعنی می شه.....