و امروز روز تازه ایست ....

روزی که سپاس از عمق قلبها متولد می شود و می کوشد راه خود را بیابد و بر زبان بیاورد اما هیچکس را یارای سخن گفتن نیست

امروز دستانم مرا واداشته تا از تو بنویسم , از مهربانیهایت ، از نگاه کردنت ، از سخن گفتنت ، از دلسوزیهای مادرانه ات و از نگرانیهایت ....

 امروز و همه روزها در مقابل تو سر تعظیم فرود می آورم و بر دستان مهربانت هزار بوسه می زنم ای جلوه وجود خدا ای مادر مهربانم دوستت دارم و همیشه تو را شاکرم   

همه گلهای زیبای دنیا تقدیم تو باد   

 

 

پ.ن : روز مادرو به همه مادرای عزیز و دوستای گلم تبریک میگم