پرنیان جوجو ( دماوند )

پرنیان عروس و عرفان پسر خاله اش در نامزدی دایی مجید

پرنیان تولد خودش

پرنیان و علی و عرفان (پسر خاله های عزیزش )

پدر عزیزم همراه نوه هاش (چون تولد پرنیان ماه رمضان بود سفره افطاری پهن بود )

پرنیان و علی

پرنیان عسلی

پرنیان توت فرنگی

ردیف پایین از راست به چپ: مهدیه بلاچه ، سارا گلی ، پرنیان ملوس ، یاسمین شیطونک ردیف دوم : فاطمه سادات نازنازی ، عرفان عسل خاله (خونه عزیز مهربون )

پرنیان و عرفان عقد دایی مجید توی محضر

مادر عزیزم همراه با نوه هاش