دیروز که پرنیان رو از مهدکودک برداشتم و داشتیم به سمت خونه می رفتیم ،‌پرنیان توی کوچه یک آقای رفتگر رو دید که داشت کوچه رو جارو می کرد ،یک کم با دقت نگاش کرد و گفت: مامان طفلکی آقاهه رو ببین داره جارو می کنه ،‌خسته شده ناراحتمنم به ابراز همدردی پرداخته و گفتم آره مامانی ببین چقدر داره زحمت می کشه تا کوچه رو تمیز کنه ، بچه ها نباید رو زمین آشغال بریزن که کثیف بشه و این آقاهه خسته بشه اوه بعد پرنیان یک کمی فکر کرد متفکرو گفت: مامان مگه آقاهه مامان نداره ؟سوالگفتم براچی اینو می پرسی ؟ گفت : خوب مامانش بیاد جارو کنه که خسته نشه !!!!

بعد من در حالی که با تعجب نگاش می کردم تعجبگفتم چرا مامانش جارو کنه ؟ گفت خوب مامانا که خسته نمیشن ولی آقاها خسته می شن مژه

پ.ن 1 : وقتی به حرفی که پرنیان زد فکر می کنم تصاویر متحرک ، یاهو ، زیباسازی وبلاگ ، بهاربیست             www.bahar-20.comمی بینم که همیشه و در طول تاریخ همین بوده و همه مادرها به عنوان عضو خستگی ناپذیر خونه مشغول کارو و تلاشن تا دیگر اعضای خانواده احساس آرامش و امنیت کنن

پ.ن 2: بیچاره مامانای امروز که هم بیرون از خونه کار می کنن و هم داخل خونه