بابایی پرنیان جونم در یک اقدام غافلگیرانه تقویم سال 89 رو جهت تبلیغ کاریش با عکس عزیر دردونمون چاپ کرد و باعث خوشحالی من و پرنیان شد . ممنون بابایی مهربون دوستت داریم بغلماچقلب

شعر پشت جلد تقویم :

ای روح سبز آینه در فصل شادی                    ای آنکه بر دریای دل گوهر نهادی

  روی تو از یک پرنبان آسمانی است              از یمن روی تو زمین رنگین کمانی است

آری دوباره باز باران خواهد آمد                     امید بخش خوب یاران خواهد آمد

پ. ن : پرنیان آسمانی رو دارین که چشمک