ویار

اینروزها حال خوبی ندارم ، حالت تهوع بیچارم کرده ، حتی آب هم نمی تونم تو معدم نگه دارم ، همه می گن عادیه و کاریش نمی شه کردناراحتروزا برام نمی گذره ، هنوز صدای قلب نی نی تو دلمو نشنیدم ، نمی دونم شاید اگه صدای قلبشو بشنوم تحمل این حال برام راحت بشه ...

امشب شب تاسوعاست ,امروز وقت دکتر دارم , از مطب دکتر باهام تماس گرفتند گفتند زود بیا , منهم مرخصی گرفتنم و رفتم ، از عجایب این بود که تا رفتم داخل اتاق دکتر وزیری شدم ، آخه همیشه خیلی معطلی داشت ، با تعجب از دکتر سوال کردم و گفت که همه وقتاشو کنسل کرده و گفت کسی که هر روز زیارت عاشورا می خونه چه شکلی شب تاسوعا تا دیر وقت کار کنه ...

صدای قلب نی نی و نشنیدم ، هنوز شنیده نمی شد البته نه اینکه نداشته باشه ها . به دکتر از حال بدم گفتم که با خنده گفت عادیه ، نمی دونم چرا وقتی همه می گن عادیه لجم در میاد عصبانی

دو روز بیشتر تا عاشورا نمونده ،خیلی دلم گرفته ، امسال اصلا" بیرون نرفتم ، همسری بیچاره هم که عاشق هیئت رفتنه به هوای من نرفته ، یکی دوبار هم که رفت زود برگشت و گفت دلم طاقت نیاورد قلب

 آشپزی هم که تعطیل تعطیله ، مامانم می گه تا 4 ماه و 10 روز اینطوری هستی ، وای خدای بزرگ کمک کن   

نی نی جونم خودت برام دعا کن بتونم خوب ازت نگه داری کنم ، بعضی وقتا فکر می کنم الانه که از سر جات کنده بشی نگران

 

/ 0 نظر / 20 بازدید