اولین خرید برای نی نی

همچنان در شوک هستم ، مدام به نطفه درون وجودم فکر می کنم ، حتی یک لحظه هم ازش غافل نمی شوم ،به راستی دچار یک تحول عظیم شده ام که همه ذهنم را معطوف به خودش کرده است . متفکر

دیروز عید غدیر بود ، با همسری شیرینی گرفتیم و رفتیم خونه مامانم تا این خبر خوش را بهش بدم ولی هر کاری کردم روم نشد ، آخرش هم دست از پا دراز تر برگشتیم .خجالت

همسری گفت بریم برا نی نی مون خرید کنیم زبانو با هم رفتیم خیابان جمهوری و یک شیر خوشگل و یک ستاره و ماه برای نی نی کوچولو  خریدیم و کلی ذوق کردیم .  

/ 1 نظر / 23 بازدید
جوجوك

مگه با ما قهري كه ديگه آپ نمي كني؟ كجايي عزيزم؟